Door-Window

เรารวมรวมลวดลายงานแกะสลักประตูหน้าต่างมาให้ท่านเลือกสั่งผลิตตามแบบที่เรามีอยู่แล้ว หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้เราออกแบบให้ท่านใหม่ก็สามารถทำได้ โดยส่งไอเดียหรือรูปแบบที่ต้องการมาให้แผนกออกแบบของเรา เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราจะให้แผนกผลิต ผลิตชิ้นงานให้ท่านในขั้นตอนต่อไป


วัสดุที่จะใช้ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นไม้จริง เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา อย่างไรก็ตามท่านสามารถจัดหาไม้มาให้เราผลิตให้ได้ตามที่ท่านต้องการ

Visitors: 382,807