K-0011

รายละเอียดสินค้า

ไม้ฉลุหน้าบัน หรือ หน้าบรรณ หรือ ไม้ฉลุหน้าจั่ว เป็นศิลปะที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งประตูทางเข้าในสถานที่สำคัญๆ ในอดีตอย่างมาก ทั้งปราสาท วิหาร ราชวัง โบสถ์ในประเทศไทยเอง ปัจจุบันมีความนิยมนำไม้ฉลุมาตกแต่งเพื่อให้เกิดความโดดเด่ดเป็นเอกลักษณ์แก่ร้านอาหาร อาคาร วัดวาอาราม โบสถ์หรือบ้านเรือนต่างๆ มากมาย

 
SignDD ขอมอบ ไม้ฉลุหน้าบัน เพื่อการตกแต่งอาคารของท่าน สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอก ภายใน หรือท่านสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องลมไม้ฉลุหรือนำไปตกแต่งเป็นลายสวยงามตามที่ต่างๆด้วย iStein ไม้ฉลุ

รายละเอียด

ขนาด ตามต้องการ
วัสดุ    Plaswood , ไม้สัก , ไม้จริงชนิดต่างๆ
สี        ขาว หรือ สีอื่นๆตามต้องการ
การใช้งาน ติดตั้งบริเวณหน้าบัน ติดตั้งเหนือประตู หรือทำเป็นช่องลมไม้ฉลุ


 • 111.jpg
  รายละเอียดสินค้าไม้ฉลุหน้าบัน หรือ หน้าบรรณ หรือไม้ฉลุหน้าจั่ว เป็นศิลปะที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งประตูทางเข้าในสถานที่สำคัญๆ ในอดีตอย่างมาก ทั้งปราสาท วิหาร ราชวัง โบสถ์ในประเทศไทยเ...

 • G-0034.jpg
  รายละเอียดสินค้าไม้ฉลุหน้าบัน หรือ หน้าบรรณ หรือไม้ฉลุหน้าจั่ว เป็นศิลปะที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งประตูทางเข้าในสถานที่สำคัญๆ ในอดีตอย่างมาก ทั้งปราสาท วิหาร ราชวัง โบสถ์ในประเทศไทยเ...

 • I-0057.jpg
  รายละเอียดสินค้าไม้ฉลุหน้าบัน หรือ หน้าบรรณ หรือไม้ฉลุหน้าจั่ว เป็นศิลปะที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งประตูทางเข้าในสถานที่สำคัญๆ ในอดีตอย่างมาก ทั้งปราสาท วิหาร ราชวัง โบสถ์ในประเทศไทยเ...

 • M-0048.jpg
  รายละเอียดสินค้าไม้ฉลุหน้าบัน หรือ หน้าบรรณ หรือไม้ฉลุหน้าจั่ว เป็นศิลปะที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งประตูทางเข้าในสถานที่สำคัญๆ ในอดีตอย่างมาก ทั้งปราสาท วิหาร ราชวัง โบสถ์ในประเทศไทยเ...

 • G-014.jpg
  รายละเอียดสินค้าไม้ฉลุหน้าบัน หรือ หน้าบรรณ หรือไม้ฉลุหน้าจั่ว เป็นศิลปะที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งประตูทางเข้าในสถานที่สำคัญๆ ในอดีตอย่างมาก ทั้งปราสาท วิหาร ราชวัง โบสถ์ในประเทศไทยเ...
Visitors: 387,222