L-072

ลายละเอียดสินค้า


ขนาด        40x180 cm (ต่อกันด้วยข้อต่อรวม 3 บาน)

วัสดุ         Plaswood / MDF

สี            ขาว / สีไม้

การใช้งาน ตั้งเพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน


  • B-0019.jpg
    ลายละเอียดสินค้าขนาด 40x180 cmวัสดุ Plaswood / Woodสี ขาว / สีไม้การใช้งาน ประกอบกันเป็นบานเพี้ยม

  • G-0013.jpg
    ลายละเอียดสินค้าขนาด 40x180 cm (ต่อกันด้วยข้อต่อรวม 3 บาน)วัสดุ Plaswood / MDFสี ขาว / สีไม้การใช้งาน ตั้งเพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน

  • M-0048.jpg
    ลายละเอียดสินค้าขนาด 40x180 cm (ต่อกันด้วยข้อต่อรวม 3 บาน)วัสดุ Plaswood / MDFสี ขาว / สีไม้การใช้งาน ตั้งเพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
Visitors: 261,042