ไม้ฉลุเชิงชาย Eaves

 

ไม้ฉลุเชิงชายนั้น เป็นลายฉลุที่นิยมใช้งานเพื่อตกแต่งบ้านทรงไทยในสมัยอดีต รวมถึงมีการนำมาตกแต่งปราสาท วิหาร ราชวังของทางยุโรป หรือโบสถ์ในประเทศไทยเอง 


ปัจจุบันมีความนิยมนำไม้ฉลุมาตกแต่งเพื่อให้เกิดความโดดเด่ดเป็นเอกลักษณ์ด้วยลายฉลุต่างๆ ให้แก่ร้านอาหาร อาคาร วัด โบสถ์หรือบ้านเรือนต่างๆ 

 
SignDD Dsign ขอมอบ ไม้ฉลุเชิงชาย ให้กลายเป็นลายฉลุเพื่อการตกแต่งที่โดดเด่นและน่าสนใจแก่ตัวอาคารของท่าน 

 • เชิงชาย4 s.jpg
  เชิงชายลายฉลุ "นกน้อยกับดอกไม้"ทำให้บ้านท่านสวยงามน่ามองอ่อนหวานให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • เชิงชาย5s.jpg
  เชิงชายลายฉลุ "ม่านดอกไม้" เป็นลายให้ความรู้สึกนุ่มนวล ผสมอารฒณ์สนุกสนานสวยงามอ่อนหวาน รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • เชิงชาย2 s.jpg
  เชิงชายลายฉลุ "พุ่มดอกไม้" ทำให้บ้านของท่านมีความโดดเด่นชัดเจน สร้างเอกลักษณ์ให้บ้านและอาคารของท่านรายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswood...

 • เชิงชาย6s.jpg
  เชิงชายลายฉลุ ลายราวกล้วยไม้รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • เชิงชาย1s.jpg
  เชิงชายลายฉลุ ลายดอกรักรายละเอียดสินค้าขนาด - 6 นิ้ว ยาว 100 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • 6e.jpg
  ผีเสื้อดอกไม้1รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • 7e.jpg
  ผีเสื้อดอกไม้2รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • ข้าวหลามตัด1.jpg
  ข้าวหลามตัด1รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • เหรียญ1.jpg
  เหรียญ1รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • เหรียญ2.jpg
  เหรียญ2 รายละเอียดสินค้า มี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตร วัสดุ - Plaswood สี - ขาว

 • หัวใจ1.jpg
  หัวใจ1รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • เรนโบร์.jpg
  เรนโบร์รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • ปิระมิด.jpg
  ปิระมิดรายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว

 • จีน1.jpg
  จีน1รายละเอียดสินค้ามี2 ขนาดยาว 100 เซนติเมตร กว้าง12หรือ15 เซนติเมตรวัสดุ - Plaswoodสี - ขาว
Visitors: 377,060