ช่างเฟอร์นิเจอร์

            สำหรับช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ เวลานี้ท่านมีทางเลิอกให้ iStein มีส่วนที่ช่วยในการออกแบบโปรเจคเฉพาะตัวของท่าน โดยเพิ่มลวดลายต่างๆลงบนชิ้นงานที่ท่านนผลิต โปรดดูลวดลายต่างๆในแคตตาล๊อคของเรา ประกอบการออกแบบของท่าน และอาจส่งภาพสเก็ตหรือรูปภาพที่ท่านต้องการมาให้เรา โดยเราจะสอบถามรายละเอียดของชิ้นงานและเสนอราคาให้ท่านต่อไป

Visitors: 332,631