iStein Service

          

ขั้นตอนการทำงานกับ iStein Decor Service

  • เลือกชมลวดลายต่างๆได้จาก แคตตาล๊อค ของเรา เพื่อประกอบแนวคิดในการออกแบบของท่าน โดยเราสามารถย่อขยายหรือดัดแปลงลวดลายตามแคตตาล๊อคให้ท่าน หรือ ท่านอาจสเก็ตงานหรือถ่ายภาพรูปแบบชิ้นงานที่ท่านต้องการเพื่อเราจะได้เขียนแบบให้ตามความต้องการของท่าน
  • วัดขนาดหน้าต่าง หรือพื้นที่ติดตั้งงานของท่าน ถ้าพื้นที่ติดตั้งงานของท่านไม่เป็นสี่เหลี่ยม ให้สเก็ตขนาดพื้นที่หน้างานของท่านแล้วส่งมาให้เรา 
  • โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราได้ตอบคำถามหรือเสนอราคาให้ท่าน เราจะสอบถามถึงลักษณะงานของท่านพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้ได้งานตามกรอบเวลาและงบประมาณที่ท่านต้องการ
       
Visitors: 169,350